• Welkom bij Audiofreaksforum, Audio, Hifi, Luidsprekers, Buizen. Graag inloggen of registreren.
 

Het wat zou er aan de hand kunnen zijn. verhaal

Gestart door berret, 23 juni 2020, 09:19:40

Vorige topic - Volgende topic

Heintje

Klopt: de Mur en Epsilonr zijn "weerstand-verlagend" als het (relatieve) getal hoger wordt, de impedantie wordt "weerstand verhogend" als het getal hoger wordt.

berret

Citaat van: radiohead op  6 mei 2022, 23:33:35Na absorptie van een foton zal die waarschijnlijke positie oscileren. Dan heb je dus de spanning in je antenne afhankelijk van de frequentie van je foton en de lengte van je kabel :)
Ach,weer wat leven in dit topic, mooi zo.

Allereerst een reactie op deze laatste zin van Radiohead.
Een foton heeft misschien iets van een eigen resonantie, maar 1 foton maakt nog geen zomer.
Volgens mij zit het zo, en we hebben het er weleens over gehad: het is niet 1 foton wat de frequentie bepaalt, maar de tijdsduur tussen de uitgezonden fotonen die we als frequentie zien.
Denk eens aan een gloeiende staaf ijzer, zo uit het smidsvuur getrokken.
Witheet, dus het materiaal geeft in een hoog tempo fotonen af, hoge frequentie.
Staaf koelt af oa door het uitzenden van die fotonen.
Kleur verandert van wit naar geel, naar oranje, naar rood etc.
Het tempo waarmee die staaf fotonen uitzend neemt af, dus een lagere frequentie.
Bovendien een longitudinale golf. Wat wij als transversaal interpreteren omdat we naar de hoeveelheid passerende fotonen per tijdseenheid kijken (amplitude) en dat inderdaad een transversaal verschijnsel is.
OK, genoeg gezeverd hierover.
Ik heb nog wat andere gedachten over de ether etc.
Beetje ingewikkeld voor mij om te vertellen, maar het zal wel lukken.
Allereerst, en dat zeg ik nu maar eens openlijk, ik werd ontzettend kwaad over de ophef over de ontdekking van de zwaartekrachtgolf. Niet over die golf zelf, maar om het feit dat die golf al eeuwenlang op een heel duidelijke manier ons leven beïnvloedt.
Denk eens aan het volgende: we kennen eb en vloed, veroorzaakt door het samenspel tussen omwentelingssnelheid van de aarde zelf en de aantrekkingskracht van zon en maan. Dat komt door een zwaartekrachtveld tussen deze hemellichamen. Dat veld is niet constant. Het is een manier om verandering in de onderlinge afstanden door te geven. Het veld als communicatiemiddel dus. In dit geval veranderd dat veld voor iedere positie op de aarde gedurende de hele dag: tweemaal vloed, twee maal eb.
Je zou dat als een langzame golfbeweging kunnen zien, waarbij de veldsterkte die golf is. Neem eens aan dat de omwentelingssnelheid van de aarde niet 24 uur duurt, maar 24 seconden. Dan krijg je een sterk pulserend veld en dan is die golfvorm makkelijker voor te stellen. Nu zitten we in dit heelal vaak iets verder van elkaar af dan de afstand tussen aardeen maan, maar dat zwaartekrachtveld is, hoe ver we ook van iets verwijderd zijn, universeel en overal. Eb en vloed zijn voor ons makkelijk waarneembare rimpelingen in het zwaartekrachtveld, rimpelingen veroorzaakt door verder afstaande hemellichamen zijn moeilijker detecteerbaar. ik heb groot ontzag voor de ontwikkeling van die zwaartekrachtdetectoren, maar dat nu zo euforisch gedaan wordt over de ontdekking van zwaartekrachtgolven vind ik persoonlijk een aanfluiting voor het gezond verstand.
Ok, maar weer eens verder over mu0 en epsilon0.
Bekijk de zaak eens anders. Die twee constanten, zouden die niet te linken zijn aan dat zwaartekrachtveld?
Even vooropgesteld: ieder veld is niets anders dan een positiebepaling en/of snelheidsbepaling van 1 object ten opzichte van een ander object.
Het veld zelf is niet iets materieels, maar is niets anders dan een drager van de informatie van de objecten over positie, snelheid en grootte ten opzichte van elkaar.
Ik kan niets bewijzen, maar ik durf wel te veronderstellen dat het zwaartekrachtveld drager is, of misschien de voortbrenger is, van mu0 en epsilon0.
Goed, tijd om eten te koken, dus tot later.
En probeer zoveel mogelijk gaten te schieten in mijn gedachtenkronkels, daar kan ik van leren.

morph

Citaat van: berret op  7 mei 2022, 16:48:47Allereerst, en dat zeg ik nu maar eens openlijk, ik werd ontzettend kwaad over de ophef over de ontdekking van de zwaartekrachtgolf. Niet over die golf zelf, maar om het feit dat die golf al eeuwenlang op een heel duidelijke manier ons leven beïnvloedt.
Eb en vloed zijn voor ons makkelijk waarneembare rimpelingen in het zwaartekrachtveld, rimpelingen veroorzaakt door verder afstaande hemellichamen zijn moeilijker detecteerbaar. ik heb groot ontzag voor de ontwikkeling van die zwaartekrachtdetectoren, maar dat nu zo euforisch gedaan wordt over de ontdekking van zwaartekrachtgolven vind ik persoonlijk een aanfluiting voor het gezond verstand.
De ontdekking is dan ook niet van iets dat nog onbekend was, maar niet eerder op die wijze aangetoond en zodoende nu nagenoeg onweerlegbaar als bewijs ervan. Zodat andere theorieën richting prullenbak kunnen.
De installaties heten ook niet voor niets detectoren. Je kunt iets alleen detecteren als je weet waarnaar je op zoek bent.

Dat het in dagelijkse berichtgeving anders wordt gebracht is volgens mij vooral gerelateerd aan de vermoede interesses van de gemiddelde niet met de materie bekende wereldburger.
Dat is op zich geen nieuws.
Zo zijn er mensen die denken dat Edison het licht heeft uitgevonden.
Niet iets om je al te zeer over op te winden, naar mijn idee, zij hebben mogelijk weer andere capaciteiten.

Maar dit even terzijde van het hoofdonderwerp van 't topic.

radiohead

8 mei 2022, 18:33:18 #348 Laatste wijziging: 8 mei 2022, 19:39:30 door radiohead
twee keer gepost
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

radiohead

8 mei 2022, 18:35:22 #349 Laatste wijziging: 10 mei 2022, 00:55:48 door radiohead
Ik denk dat ons verhaal over fotonen niet zoveel verschilt. Ik zie het ook als balletjes die worden opgevangen bij de antenne en in de juiste frequentie een resonantie veroorzaken. Dat ik over 1 foton sprak met een frequentie komt eigenlijk door de interpretatie van de kwantummechanica die zegt dat 1 foton alle mogelijke paden aflegt tussen zender en ontvanger (dus gedraagt zich als vele fotonen). Dit is het idee van het condensaat. Wanneer een gas (zoals het fotonen gas) gekoeld wordt tot 0 Kelvin verliezen de bosonen de mogelijkheid om onderling energie uit te wisselen, of hebben een drempel daarvoor. Ze vormen een supergeleider. De fotonen in het vacuum vormen ook zo'n Bose-Einstein condensaat. De quantum computer is hier op gebasseerd dus het is niet alleen theoretisch :)

Bovendien is in de quantum mechanica het foton ook niet gelocaliseerd in de tijd, en 1 foton is dus eigenlijk een energie golf in ruimte en tijd met een frequentie.

Volgens mij ontstond dit idee historisch toen ze de straling van blackbody's wilden verklaren. De traditionele manier van kijken gaf dat hoge frequenties enorm veel energie moesten bevatten. Dit noemen we de ultraviolett catastrofe. Echter bleek het spectrum zich heel anders te gedragen bij hoge frequenties. Einstein bedacht dat de golven deeltjes waren met een energie evenredig met hun frequentie en dat die energiepakketjes bij elkaar opgeteld het spectrum verklaarden. Maar een deeltje is dan dus een golf met een frequentie. Of ander gezegd de deeltjes zijn niet gelocaliseeerd zoals klassiek. Dat was eigenlijk de basis voor de quantum mechanica.

"Albert Einstein (in 1905) and Satyendra Nath Bose (in 1924) solved the problem by postulating that Planck's quanta were real physical particles – what we now call photons, not just a mathematical fiction. They modified statistical mechanics in the style of Boltzmann to an ensemble of photons. Einstein's photon had an energy proportional to its frequency"

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_catastrophe

Ik weet het is maar geneuzel maar voor een natuurkundige is dit om een of andere reden heel interessant :)

Hier nog iets over hoe deeltjes in de quantum mechanica krachten veroorzaken. De golffunctie die de posities in het gemeenschappelijke systeem beschrijft is in het geval van Bosonen symmetrisch en dat maakt dat ze na verloop van tijd dichter bij elkaar liggen. Bij fermionen zoals electronen is die anti-symmetrisch wat maakt dat ze uitelkaar bewegen. Vandaar dus dat electronen rond een atoom zulke enorme schillen vormen die we in de scheikunde kennen en die de diameters van de atomen verklaren. Het verklaart ook Ferromagnetisme wat dus werkelijk op een gemeenschappelijke locatie functie gebasseerd is.
Voor foton interactie geld ook zoiets het geabsorbeerde foton verandert de onzekerheids functie van het electron dat is aangeslagen. Het electron oscilleert daardoor op de geabsorbeerde frequentie. Zijn waarschijnlijke positie oscilleert eigenlijk.


Mijn vriendin ziet trouwens spooky action at a distance tussen twee bakken met koffiepads :)
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

radiohead

9 mei 2022, 16:03:27 #350 Laatste wijziging: 10 mei 2022, 00:58:05 door radiohead
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Faraday het foton heeft ontdekt. Faraday ontdekte dat een bewegende magneet in een spoel een spanning opwekt. Blijkbaar wekt de beweging van het magneet in een vacuum (hij zal wel met lucht gewerkt hebben) iets op dat in de spoel weer spanning en stroom veroorzaakt. Maxwell ontdekte ook zoiets maar dan op theoretische gronden. In een condensator wordt ook in vaccuum een stroom opgewekt als de spanning verandert. Maxwell berekende de snelheid van die golf die hij veronderstelde met de experimentele waardes van zijn tijdgenoten en wat bleek die golf had de snelheid van het licht. Dus kun je stellen dat Faraday en Maxwell al het foton hadden ontdekt. Nu zien we het electrische/magnetische veld als bestaand uit virtuele fotonen. Zodra de spanning of stroom wordt geoscilleerd krijg je een oscillatie in die virtuele fotonen en kunnen ze ontsnappen met een golflengte en periode die gedeeld precies de lichtsnelheid oplevert. Dus inductie is het creeren van fotonen.

Dus licht draagt die informatie over door het vacuum. Waarbij ik nog wil aanvullen dat de onzekere positie van het foton door de golf wordt weergegeven. Absorptie van een onzekere positie van massa geeft dus oscillatie van de absorberende massa ;) (Als een electron in een antenne een foton absorbeert met een energie die overeenkomt met de frequentie van het foton zal dat electron na verloop van tijd weer terugvallen en dan een foton uitzenden in de antenne met dezelfde energie en dus frequentie. Daarom moet een antenne dus de juiste lengte hebben voor resonantie. Het absorberende electron is een soort doorgeefluik.)

Nu kun je bij beide overdrachten ook denken dat er dipolen zijn en dat bij oscillatie van de spanning of stroom er een verplaatsingsstroom door die dipolen optreedt. In een condensator dielectrisch en in een transformator dimagnetisch. Die zijn er ook echt in een dielectricum en in een dimagneticum.

Daarom dacht Maxwell ook aan de aether als een dielectricum en een dimagneticum maar dan met kleinere materie dan die we kennen. De lichtsnelheid is dan het gevolg van de waardes van deze dipolen in de aether.

Na Einstein die een aantal andere experimenten bij elkaar veegde zoals ook de lichtsnelheid in versneld water wat maar niet sneller wilde, Michelson-Morley, de straling van zwarte lichamen. Zien we dit toch niet als bemiddeling van de aether maar als de actie van fotonen. Die fotonen zitten wel weer in een condensaat en dat is de huidige aether.

Ergens in het werk van de kernfysica is het idee ontstaan dat alle wisselwerkingen zoals die tussen neutronen en protonen plaatsvindt door uitwisseling van deeltjes. Heissenberg dacht dat het neutron een electron naar het proton slingerde en zat er dicht bij. De mathematisch berekende potentiaal leverde een meson op en dat nieuwe deeltje is ook waargenomen.

Dus fotonen waren hun tijd al ver vooruit.
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

radiohead

9 mei 2022, 17:27:28 #351 Laatste wijziging: 10 mei 2022, 01:01:02 door radiohead
Nog een korte aanvulling. Die waarschijnlijkheids golf van licht bevat een positieve en negatieve helft. Een pad van 1 foton kan dan ook verdwijnen als de paden die tot dat pad leiden een halve golflengte verschillen. Dat is dus interferentie. Maar wat betekent een negatieve kans om een foton aan te treffen?Wijst dat erop dat het foton in ruimte kan verschijnen en dan weer in tegenruimte en dat opgeteld het foton dan verdwijnt?

Nu nog wat wilde speculatie die ik ook weer heb aangepast :)

Wat maakt dat een electron een spin van 1/2 kan hebben in een atoom. Ik denk dat je in de Heissenberg representatie met 2x2 complexe spin matrices ziet dat er ruimte en anti-ruimte is. Een anti-symmetrische golffunctie betekent dat twee electronen in dezelfde toestand elkaar opheffen en dat kan niet vanwege oa energie behoud dus dat is een Pauli verbod. Dus moet dat tweede electron op een hogere frequentie van zijn waarschijnlijkheidgolf en zo ontstaan de schillen van een atoom.

Zou het electron met spin 1/2 in een atoom zich zowel in ruimte als tegenruimte bevinden?

Hoe ziet de tegenruimte component eruit? Is dat misschien een golf die we kunnen opwekken met onze standaard electromagnetische componenten zoals transformatoren en condensatoren wanneer we die anders polariseren? Tot dusver is die 'golf' aan onze aandacht ontsnapt. Tesla maakte heel merkwaardige platte transformatoren waar capaciteit en inductie elkaar opheffen en zijn primaire spoelen koppelden via lucht met de secondaire spoel zowel electrisch als magnetisch. Hij zocht steeds naar een resonantie die niet electromagnetisch is. Vindt daar misschien een inductie plaats zonder fotonen (massaloos?) waar wij nog niet veel studie van hebben gemaakt? Zouden die golven instantaan gaan? Zou het zo kunnen zijn dat de zon aan de aarde koppelt via een instantane innerlijke informatie overdracht. En hoe kunnen we daar dan energie mee opwekken? :) Misschien zit daar ook wel zwaartekracht?
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

radiohead

11 mei 2022, 13:54:03 #352 Laatste wijziging: 11 mei 2022, 14:39:46 door radiohead
Maar om een fenomeen te verklaren moet je soms naar het verleden kijken. Zoals Einstein keek naar Newton toen hij de deeltjes eigenschappen van licht verklaarde zo zou je kunnen kijken naar Tesla als je er met Maxwell niet uitkomt.

De opmerkingen van Berrett over de aether en de constructies die ik zag in geordende apparatuur deden mij zoals anderen daar ook over nadenken. Het was vooral een proces van nieuwe verwondering over de natuur.

Maar terug naar het verleden. Kort gezegd zegt Tesla dat er een lineaire inductie in de veldlijnen van het magnetische en electrische veld is. Dat is dus een soort snelheid-druk verhaal zoals we dat van geluid kennen. Niet het foton. Die lineaire golven zach hij als aether golven met aether deeltjes sneller dan licht. Je krijgt ze dus door een lineair pad te maken in een transformator waarbij dus ook het electrische veld in de ontvangende spoel aankomt. Het lijkt er op dat die lineaire aether golven niet gehinderd worden door afscherming van metaal of water. Misschien verklaart het dan ook dat vroeger AM radio beter werkte met een stevige grondantenne. Tesla wilde power via de aarde verzenden, ondanks grondwater dat hij kende, en ik denk dat hij de lampjes wel kon laten branden in de Colorado Springs experimenten. Die lineaire inductie vindt dus vooral in een dielectricum of dimagneticum plaats wat vaak loodrecht op de veldlijnen staat. Daarom misschien de sterke interactie met electroliet en ferriet?

Dat een antenne beter werkt wanneer hij de zender echt lineair ziet zoals Berrett ooit zei (naar ik denk) zou misschien komen doordat die aether deeltjes de informatie beter overdragen? Affijn dat was de reden waarom ik in die oude meuk gedoken ben. Ook denk ik dat die aether niet veel met onze ruimte-tijd bubbel van doen heeft maar misschien een twee dimensionaal informatie veld is met tijd los van ruimte. Alleen in onze werkelijkheid lopen tijd en ruimte door elkaar. Daar is het veel simpeller met rechte hoeken :)

Ik ben in dit alles geinspireerd door de merkwaardige spiralen en ringen die ik ook tegenkwam in de ordenings verschijnselen. Maar het is een zoekproces op mijn manier gestart. De quantum mechanica met de entanglement verklaart misschien ook een boel waar B. Gehakt meer mee bezig was dacht ik. Mijn toevoegingen dus aan 'wat er aan de hand zou kunnen zijn' :) En dat met die Tesla spoel leek wel te werken.

"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

radiohead

17 mei 2022, 13:21:08 #353 Laatste wijziging: 17 mei 2022, 15:59:29 door radiohead
Citaat van: berret op  7 mei 2022, 16:48:47Ach,weer wat leven in dit topic, mooi zo.
...
Allereerst, en dat zeg ik nu maar eens openlijk, ik werd ontzettend kwaad over de ophef over de ontdekking van de zwaartekrachtgolf. Niet over die golf zelf, maar om het feit dat die golf al eeuwenlang op een heel duidelijke manier ons leven beïnvloedt.
Denk eens aan het volgende: we kennen eb en vloed, veroorzaakt door het samenspel tussen omwentelingssnelheid van de aarde zelf en de aantrekkingskracht van zon en maan. Dat komt door een zwaartekrachtveld tussen deze hemellichamen. Dat veld is niet constant. Het is een manier om verandering in de onderlinge afstanden door te geven. Het veld als communicatiemiddel dus. In dit geval veranderd dat veld voor iedere positie op de aarde gedurende de hele dag: tweemaal vloed, twee maal eb.
Je zou dat als een langzame golfbeweging kunnen zien, waarbij de veldsterkte die golf is. Neem eens aan dat de omwentelingssnelheid van de aarde niet 24 uur duurt, maar 24 seconden. Dan krijg je een sterk pulserend veld en dan is die golfvorm makkelijker voor te stellen. Nu zitten we in dit heelal vaak iets verder van elkaar af dan de afstand tussen aardeen maan, maar dat zwaartekrachtveld is, hoe ver we ook van iets verwijderd zijn, universeel en overal. Eb en vloed zijn voor ons makkelijk waarneembare rimpelingen in het zwaartekrachtveld, rimpelingen veroorzaakt door verder afstaande hemellichamen zijn moeilijker detecteerbaar. ik heb groot ontzag voor de ontwikkeling van die zwaartekrachtdetectoren, maar dat nu zo euforisch gedaan wordt over de ontdekking van zwaartekrachtgolven vind ik persoonlijk een aanfluiting voor het gezond verstand.
...
Goed, tijd om eten te koken, dus tot later.
En probeer zoveel mogelijk gaten te schieten in mijn gedachtenkronkels, daar kan ik van leren.

Oei schijnt toch weer wat dood te zijn het topic. Maar ik heb nog een (retorische?) vraag van berrett waar ik kort antwoord op probeer te geven.

Waarom die drukte over die zwaartekrachtsgolf? Dat heeft te maken met het door Einstein voorspelde magnetische effect van het zwaartekrachtsveld. Einstein bedacht dat relativiteit krimp van ruimte veroorzaakt en dat het magneetveld een gevolg is van het krimpend electrische veld. Daarmee lostte hij ook de paradox van de bewegende magneet en de gelijder op (https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_magnet_and_conductor_problem). Een magneet kracht is afhankelijk van de snelheid van de gelijder wat ziet een waarnemer die met de gelijder meevliegt dan (geen magnetische kracht dus)?

Maar om verder te gaan, dan moest het zwaartekrachtsveld ook een dergelijke krimp kennen. Om dat effect te meten is echter heel moeillijk want berekeningen tonen dat het erg zwak is. Zie ook onderstaande experimenten om dat statische gravitoelectromagnetische veld te meten.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gravity_Probe_B?utm_source=pocket_mylist
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gravitoelectromagnetism?utm_source=pocket_mylist

Uit de relativistische krimp van de tijd volgen de inductie vergelijkingen van Maxwell dus niet alleen een statisch gravitoelectromagnetisch veld werd verwacht maar ook geheel analoog aan de electromagnetische golf een gravitatiegolf.

Die golf was echter ook heel klein en die is nu ook gemeten schijnt het.

Als je hier nu verder op ingaat met de huidige kwantum kennis dan is het verschil tussen de 'eb en vloed' golf en de gravitatiegolf wel degelijk academisch. De 'eb en vloed' golf hangt samen met statische velden en dat zijn dus weer virtuele gravitonen. De gravitatiegolf heeft een echt graviton. Virtuele deeltjes kun je met een detector niet waarnemen.

Het verschil? De virtuele gravitonen zijn paren van deeltjes (bosonen) waarbij 1 vooruit in de tijd gaat en 1 achteruit in de tijd (volgens Feynman) als ze aan elkaar ontsnappen. Die virtuele gravitonen zitten samen in een supergekoeld kwantum condensaat (gas) geconcentreerd rond de aarde en de maan. Ze wisselen tussen aarde en maan onzekerheid uit en veroorzaken zo die enorme bewegingen. Voor werking op grote afstand waar het statische veld dus 0 is zijn deze dynamische golven nodig. De waargenomen golf is echter niet een waarneming van het graviton. Zo ver zijn we nog niet.


(Een voorbeeld van het verschil tussen fotonen en electromagnetische golven. Kikkers kunnen individuele fotonen waarnemen.  Als je de intensiteit van licht vermindert ervaart de kikker uiteindelijk knipperend licht is mij uitgelegd. De energie van het foton komt in pakketjes die niet uitsmeren over de ruimte.
https://physicsworld.com/a/frog-photoreceptor-counts-photons/)Nog even terug naar de impedantie van de ruimte voor electromagnetische straling. Ik zei dus dat het door ons gemeten foton een onzekerheidsgolf met de lichtsnelheid is. Deze golf draagt dus via onzekerheid de krachten epsilon0 en mu0 over. Of epsilon0 en mu0 zijn eigenlijk gerelateerd aan de snelheid van die golf maar dan klassiek gezien volgens Maxwell. Dat heet correspondentie, dat de nieuwe theorie de oude verklaart.

Maar dit sluit dus niet uit dat er een aether verschijnsel is dat naast de fotonen er in het vacuum ook een longitudionale puls van andere deeltjes is. Die puls die als een soort wind puls van een antenne verdwijnt of als een longitudionale puls-wind in het dielectricum in een condensator. Zou die samenhangen met het Higgs deeltje, Higgs veld? Is het misschien een veld van Higgs dipolen? Het lijkt me stug dat die dan in een rooster vastzitten zoals dipolen in een electroliet vandaar 'wind'. Weinig weten we van het Higgs veld behalve dan dat het een interactie heeft met het electron waardoor het zijn rustmasse krijgt. Bovendien is het Higgs veld (net als het electromagnetissche veld met fotonen) wederom een condensaat van bosonen maar nu met een grote energie in het vacuum. Het reageert op het electron precies zoals een supergelijder en het electron induceert dus een eddy current in het Higgsveld zoals een magneet dat boven een supergelijder doet. Allemaal heel speculatief maar we hoeven dus niet bij het foton te blijven als we de werking van een antenne onderzoeken? Wellicht zit hier ook andere massa koppelingen die rustmassa kunnen veroorzaken of opheffen? Ik vermoed dat ze dus ook niet letterlijk epsilon0 en mu0 zijn maar er wel mee koppelen?

Ik ga weer verder duiken in leuke theorien nu over informatie en onzekerheid en ja het Higgs verhaal is nog gatenkaas. Schiet maar lek, kan ik ook van leren :)
https://www.youtube.com/watch?v=joTKd5j3mzk

Ik lees hier dat paartjes van electronen in een supergeleider Higgs golven veroorzaken en de Higgs koppeling maakt supergeleiders stabiel bij hoge temperaturen!
https://www.mpg.de/14836113/supraconductivity-higgs-spectrocsopy
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

quadpapa

Citaat van: Walt op 18 april 2022, 17:43:55Die intresse is hier ook...
Ik sluit mij wat dit betreft geheel bij de vorige forumleden aan.
Nog een mogelijk overbodige tip: sinds ik mijn spotjes met gloeilampen in mijn luisterruimte had vervangen door ledspotjes bleek het geluid weer nagenoeg "plat" te zijn, dus weer zgn."industrielampen" = 40 W spotjes aangeschaft!
Mijn hoop is nu nog gevestigd op de tegels die ik bij Berret heb besteld voor onder de electrostaten en mogelijk nog een net netfilter om de zaak compleet te maken en het muzikale paradijs voor goed te betreden.